Spolupracujte s nami

Neustále máme záujem o nové talenty z Európy.

 

Pošlite nám svoj životopis na e-mailovú adresu:

 

info@europeanfoodpartner.com

Členovia nášho tímu pracujú v 30 európskych krajinách

Hľadáme manažérov predaja z potravinárskeho sektora na voľnej nohe, ktorí by pracovali na diaľku.

Ak žijete v jednej z európskych krajín, prípadne v Nórsku, Švajčiarsku alebo Spojenom kráľovstve, a radi by ste s nami spolupracovali, pošlite nám svoj životopis.

Takisto vyžadujeme, aby členovia tímu plynule ovládali anglický jazyk a jazyk krajiny, v ktorej žijú.